Program lojalnościowy

 

Zasady w pigułce

  Zarejestruj konto w sklepie

  Zapisz się do newslettera = otrzymasz 10 punktów 

  Zrób zakupy = każda wydana złotówka to 1 punkt

  Zostaw opinię o kupionym produkcie = otrzymasz 10 punktów

Punkty sumują się automatycznie na Twoim koncie i po osiągnięciu progu rabatowego uprawniają Cię do korzystania ze zniżek stałego klienta Eveselection!

Uzyskane zniżki są bezterminowe!

 

Regulamin programu lojalnościowego

Dla wszystkich naszych klientów, którzy posiadają zarejestrowane konto, uruchomiliśmy specjalny program lojalnościowy. W ramach programu zarejestrowani klienci otrzymują dodatkowe korzyści w zamian za dokonywanie zakupów i aktywność na stronie sklepu internetowego Eveselection.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest jedynym i właściwym dokumentem regulującym zasady działania programu lojalnościowego. Określa prawa i obowiązki Uczestników programu oraz prawa i obowiązki Organizatora programu.
 2. Organizatorem programu jest właściciel marki Eveselection - ULTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 7/u12 01-211.
 3. Uczestnikami programu lojalnościowego mogą być tylko zarejestrowani klienci sklepu internetowego, funkcjonującego pod adresami: www.eveselection.pl 
  oraz www.eveselection.com.
 4. Organizator programu lojalnościowego zastrzega sobie prawo do zmian w zasadach funkcjonowania programu na każdym etapie jego trwania. 

§ 2 Definicje występujące w regulaminie programu

 1. Organizator - właściciel marki Eveselection - ULTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 7/u12 01-211.
 2. Uczestnik programu - zarejestrowany klient sklepu internetowego Eveselection, funkcjonującego pod adresami: www.eveselection.pl 
  oraz www.eveselection.com.
 3. Program lojalnościowy - program prowadzony w sklepie internetowym Eveselection, umożliwiający Uczestnikom gromadzenie punktów na swoim koncie.
 4. Punkt - wirtualna jednostka, której przelicznikiem jest każda wydana złotówka: każdy wydany 1 zł równa się jednemu punktowi.

§ 3 Zasady programu 

 1. Program lojalnościowy umożliwia Uczestnikom zbieranie Punktów, które, po osiągnięciu określonych progów, automatycznie obniżają kwotę należną za dokonywane zakupy.
 2. Aby dołączyć do programu należy zarejestrować konto w sklepie internetowym
 3. Gromadzenie punktów odbywa się w zamian za dokonywanie czynności określonych w § 5 punkt 1.
 4. Punkty naliczają się automatycznie na koncie zarejestrowanego użytkownika.
 5. Informacje o zgromadzonych punktach dostępne są w panelu klienta oraz przesyłane są mailowo na adres wskazany przez Uczestnika. Wiadomość e-mail zawierająca podsumowanie aktualnej ilości zebranych punktów jest wysyłana każdorazowo po wykonaniu czynności określonych w § 5 punkt 1.
 6. Po zebraniu określonej liczby punktów, wskazanej w § 5 punkt 2, Uczestnik jest uprawniony do korzystania ze zniżek. 

§ 4 Warunki uczestnictwa 

 1. Uczestnikiem programu lojalnościowego może być tylko i wyłącznie zarejestrowany klient sklepu internetowego Eveselection. 
 2. Zarejestrowanym klientem sklepu może być:
  a) osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a co za tym idzie, osoba pełnoletnia,
  b) osoba prawna,
  c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 3. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedno konto w Programie. 
 4. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 5. Przystąpienie do programu rozpoczyna się wraz z zarejestrowaniem konta (równoznacznym z zaakceptowaniem regulaminu), złożeniem pierwszego zamówienia i opłaceniem go.
 6. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku niepowiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych. 
 7. W trakcie uczestnictwa w programie, Uczestnik po zebraniu punktów, otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość z podsumowaniem zgromadzonych punktów.
 8. Uczestnik może korzystać z Programu w trakcie jego trwania. Po zakończeniu Programu Uczestnik traci prawo do korzystania z osiągniętych progów rabatowych. 

§ 5 Sposób przyznawania punktów i korzyści wynikające z gromadzenia ich

 1. Punkty przyznawane są za:
  - każdą wydaną w sklepie internetowym złotówkę (1PLN) klient otrzymuje 1 punkt; punkty są naliczane za pełne złotówki (tzn. jeśli Twoje zamówienie jest o łącznej wartości 439,99 pln, na Twoim koncie po opłaceniu zamówienia, zostanie naliczone 439 punktów)
  - zapis do newslettera - 10 punktów 
  - każdą dodaną opinię o zakupionym produkcie - każda opinia 10 punków
 2. Zgromadzone punkty uruchamiają określone progi rabatowe: 
  - 2,5% po zgromadzeniu 1000 punktów 
  - 5% po zgromadzeniu 2000 punktów 
  - 7% po zgromadzeniu 3000 punktów 
  - 10% po zgromadzeniu 5000 punktów
  - 15% po zgromadzeniu 10000 punktów
 3. Punkty przyznawane są automatycznie po wykonaniu czynności wskazanych w punkcie 1 tegoż paragrafu. 
 4. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami w sklepie.
 5. Zgromadzonych punktów nie można wymieniać na gotówkę. 

§ 6 Okres obowiązywania 

 1. Program lojalnościowy obowiązuje od momentu uruchomienia sklepu internetowego Eveselection tj. 21.03.2020 r. do odwołania.
 2. Wszelkie zmiany warunków funkcjonowania Programu obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie sklepu internetowego funkcjonującego pod adresami: www.eveselection.pl oraz www.eveselection.com

§ 7 Reklamacje 

 1. Uczestnik ma możliwość wniesienia reklamacji w każdym momencie trwania Programu lojalnościowego.
 2. Wszystkie reklamacje należy kierować bezpośrednio na adres e-mail Organizatora Programu: kontakt@eveselection.pl lub kontakt@eveselection.com
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: 
  - dane Uczestnika programu (adres e-mail zarejestrowany w systemie oraz wszystkie dane wskazane w procesie rejestracji)
  - powód zgłoszenia reklamacji z dokładnym opisaniem przyczyn
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia na skrzynkę mailową. 

§ 8 Prawa i obowiązki organizatora 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Programu w każdym momencie jego trwania, w tym do zmiany zasad, progów ilościowych określających poszczególne rabaty.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo to wprowadzania zmian w trybie natychmiastowym, od momentu ich opublikowania na stronie sklepu internetowego Eveselection.
 3. Organizator jest odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie i ochronę danych osobowych zbieranych w związku z prowadzonym Programem i w celu realizacji usługi udziału w programie oraz korzystania z dodatkowych przywilejów wynikających z uczestnictwa. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, którą Uczestnik wyraża w momencie rejestrowania swojego konta w sklepie internetowym www.eveselection.pl / www.eveselection.com
 4. Organizator potwierdza, iż gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu.
 6. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej. 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl